Loading...

ATK-TC DAF Decentrale Talentudviklingsprojekt

Om DTU (Decentral Talent Udvikling)

01. september 2019 · Morten Brammer

ATK-Talentcentre

ATK-Talentcentre (ATK-TC), den decentrale talentudvikling udgør sammen med DAF´s Centrale Talentudvikling, den samlede model for DAF´s talentudvikling.

Den decentrale talentudvikling i ATK-Talentcentrene består af samlinger hen over vinterhalvåret for aktive i aldersgruppen 14-19 år samt trænere.

Deltagere – optagelseskriterier
I efteråret (medio september) inviteres de aktive, som via deres resultater fra den afsluttede udendørssæson, har klaret de opstillede krav til at deltage i den kommende sæsons ATK-TC aktiviteter.

De aktive der inviteres er de 14 til og med 19 årige i den afsluttede sæson, som på årets udendørs rangliste, pr. medio september, er placeret i Top 6 i de forskellige mesterskabsøvelser i hver årgang. Viser der sig ledige pladser på de enkelte ATK-TC, så vil der fra det aktuelle ATK-TC tilgå invitation til de næste på ranglisterne i de enkelte hovedgrupper.

Invitationen sker skriftligt via en mail til de aktives klubber, ligesom listen med inviterede aktive vil fremgå af DAF´s hjemmeside. Den aktive skal så udfylde et medsendt skema, som returneres til den aktuelle ATK-TC-leder.


Talentcenteraktiviteter

ATK-TC konceptet indeholder træningssamlinger med to træningspas pr. dag og sideløbende uddannelses-/udviklingsmoduler for trænere. Samlingerne er placeret i weekender i perioden fra oktober til og med marts.

Træningen varetages og planlægges af centrets hovedtrænere inden for hoveddisciplingrupperne.

Vi opfordrer de deltagende klubbers trænere til at prioritere ATK samlingerne og deltage aktivt i kompetenceudviklingen for trænerne. Det er desuden vigtigt, at trænerne indbyrdes og sammen med ATK-centrets trænere kan udveksle erfaringer og viden og få lejlighed til at rette fejl, diskutere træningsforløb og stille forslag om forbedringer.

Økonomi
TC Aarhus: Det koster en aktiv kr. 1.200 kr. i brugerbetaling pr. sæson at være en del af et ATK-Talentcenter Aarhus for alle fem samlinger.

TC Ballerup/Helsingør: Det koster en aktiv kr. 900 kr. i brugerbetaling pr. sæson at være en del af et ATK-Talentcenter Ballerup/Helsingør for alle tre samlinger. Dette er inkl. frokost til alle samlinger.

Brugerbetalingen vil blive opkrævet af DAF via en faktura til klubberne.

DAF har valgt, at opfordre de aktives forældre til at løfte denne brugerbetaling, da det dels er en investering i deres barns udvikling, dels også vil hjælpe deres klub med at fastholde og udvikle det samlede tilbud til deres barn.

Brugerbetalingen dækker dels omkostningsgodtgørelse til det personale, der er tilknyttet ATK-centeret som leder, trænere og behandler, dels til honorar til de ”eksperter”, der hentes ind til at varetage en del af de uddannelses- og udviklingsmoduler, der gennemføres henover sæsonen og endelig til den centrale styring af det decentrale talentudviklingskoncept i DAF.

Tilmelding
Tilmeldinger af aktive (udfyldt tilmeldingsskema) skal sendes direkte til centerledere for hhv. ATK Talentcenter Vest og ATK Talentcenter Øst.

ATK-TC – centerlederne vil også være ansvarlige for at følge op på de enkelte klubber, deres trænere og de tilmeldte atleter. Kontaktinformation til de ATK centerledere findes HER.

Baggrund – ATK
Grundlaget for DAF´s talentudvikling er ATK (Aldersrelateret Træningskoncept) beskrevet af Team Danmark og siden udviklet og implementeret i de fleste specialforbund, herunder i DAF, hvor også den internationale betegnelse LTAD (Long Term Athlete Development) benyttes.

ATK har allerede i flere år været et nøglebegreb i DAF, og ligger til grund for den række af lærebøger forbundet har udgivet. Princippet blev introduceret af Team Danmark med henblik på at forbedre talentudviklingen, højne vidensniveauet og bevidstgøre om de specielle forhold, der gør sig gældende vedr. træning. Den daglige træning skal optimeres, for at forberede de aktive på den træning de senere vil møde på elitekraftcentre eller landshold, men også et stærkt ønske om at minimere antallet af skader og undgå tidlig udbrændthed er vigtige dele af ATK.

I sammenhæng hermed skal der foregå en langsigtet udvikling af den aktive (LTAD). Udviklingen skal bygge på alsidighed og på en gradvis opbygning af den aktives præstationsniveau, der tager hensyn den aktives øvrige udvikling. Først skal man lære de rigtige bevægelser, så skal man opnå de relevante og grundlæggende fysiske og tekniske kompetencer inden for den aktuelle disciplin, derefter skal man lære at træne og på den måde langsomt, men sikkert nå frem til at kunne træne for at konkurrere – og for at vinde.
Det handler ikke om at træne mindre, men om at træne ”rigtigt”.

Uddannelse og udvikling af aktive, trænere og ledere
Hovedformålet med den decentrale talentudvikling og ATK-TC, er at skabe rammerne for udvikling og uddannelse af såvel de aktive, deres personlige klubtrænere og ledere.
Derfor er uddannelse af såvel aktive og trænere/ledere en vigtig del. Ved hver samling, vil der være indlagt et uddannelses-/udviklingsmodul imellem de to træningspas.
Planen for sæsonens uddannelses- og udviklingsmoduler vil foreligge ved den første samling.

Udvikling af de personlige klubtrænere slutter ikke her. Det indgår også i projektet, at trænerne inviteres til at medvirke som assisterende trænere sammen med ATK-TC hovedtrænerne. På denne måde kommer klubtrænerne til at stå i spidsen for træningspas med grupper, som for de fleste trænere enten vil indeholde aktive på et højere niveau end de er vant til, eller flere aktive på et højt niveau, hvilket vi vurderer vil kunne medvirke til udvikle de fleste klubtrænere.

Udviklingen og uddannelsen skal således følges ad og give en positiv afsmittende virkning tilbage til klubben og forbundet.

Øvrig information
Løbende information vil kunne findes her på siden og vil derudover tilgå såvel aktive, personlige trænere og klubber pr. e-mail.

© Copyright Dansk Atletik Forbund