Loading...

Nyt fra Elitestaben

Nyt fra Elitestaben - marts 2019

22. marts 2019 · Bo Overgaard, elitechef

Lidt om VMXC'19 / Om Elitestaben / Udtagelser / Øvrigt.

Først lidt om VMXC’19
Lørdag om en uge afholder vi VM Cross i Aarhus – og der er stor travlhed med at få de sidste ting på plads. Udover selve eventorganisationen på lige under 40 mand m/k, så bidrager nærmest alle DAF-ansatte i såvel Brøndby og Aarhus med at tage en ekstra opgave på sig i denne tid. Endelig er der også et stort korps af frivillige hjælpere, som er helt afgørende for afviklingen af dette VM.

Fra dansk side har vi valgt at stille med fuldt hold – det giver os en unik mulighed for at vise publikum, fans, tv-seere, sponsorer m.v. at løb generelt og eliteløbere specifikt er værd at interessere sig for og investere i. Med andre ord er der et mere langsigtet perspektiv på dette VM Cross end ”blot” de enkelte resultater på dagen: Det handler om at eksponere løbesporten og eliteløbere overfor en omverden, som ellers retter blikket andetsteds hen.

Vores danske VM-hold er i øvrigt en spændende trup. Der er løbere, der satser målrettet på OL 2020, der er løbere med triatlon-baggrund, og på mixed relay-holdet har vi mellemdistance-specialisterne. Måske vigtigst af alt har vi givet chancen til en trup af unge talentfulde løbere – de får nu værdifuld mesterskabserfaring på absolut højeste niveau.

Dernæst lidt om os selv i Elitestaben
Elitestabens ansvarsområder vil altid være i løbende udvikling og undergå forandring. Således også nu, hvor elitestabens ansvar er blevet præciseret til flg. tre primære områder:

1. Ansvar for udtagelseskriterier og udtagelse til landskampe og internationale mesterskaber

2. Repræsentation af Dansk Atletik i samarbejdet med Team Danmark

3. Planlægning af årlige fællessamlinger på tværs af hoveddisciplingrupper

Ad 1:

Ang. udtagelseskriterier og mesterskaber:

  • Lars Nielsen er kontaktperson og teamleder til de internationale seniormesterskaber
  • Carsten Bomme har et tilsvarende ansvar ift de internationale junior- og ungdomsmesterskaber.


Med andre ord er det Lars Nielsen som kommunikerer omkring det kommende European Games i Minsk, og VM i Doha, mens det er Carsten Bomme som følger op på EYOF 2019, EM U20 og EM U23.

Øvrigt organisatorisk set-up på eliteområdet
Medio april vil jeg orientere nærmere om det samlede organisatoriske set-up ift vores eliteområde. Herunder vores nye partnerskabsaftaler med de to Elitekraftcentre i henholdsvis Øst og Vest, fokusområder for de respektive landstrænere, planer for talentudviklingen.

Dog vil jeg gerne her bemærke, at vi på m/l området går nye veje:

1. EnduranceDenmark

2. Ny m/l landstræner

EnduranceDenmark er vores forsøg på at skabe sammenhæng mellem den sportslige satsning for vores bedste m/l løbere og en forretningsmodel omkring løbesporten – med andre ord bliver der tale om en indsats, hvor vi arbejder benhårdt på at skaffe flere ressourcer til løbesporten specifikt og atletikken generelt.

Der bliver i forlængelse heraf ansat en ny m/l landstræner efter Heidi Whitehead, og den nye landstræner skal have et tæt parløb med en projektleder for projekt.

Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at takke Heidi for en kæmpe indsats for dansk løb. Heidi er jo fortsat et stærkt aktiv for vores sport, hvilket vi alle skal værdsætte.

De samlede forestående ændringer på m/l-området vil jeg uddybe meget mere i den kommende tid.

(Fonds)ansøgninger
I løbet af efteråret 2018 og hen over dec.-jan. har vi arbejdet intenst med ansøgning om nye (fonds)midler til vores samlede elite- og talentudviklingsarbejde. I de senere år har vi modtaget omkring 2,2 mio. kr. årligt alt incl. – det er reelt ikke et særligt stort økonomisk tilskud til vores egne midler til elitearbejdet.

Heldigvis har indsatsen givet pote. Det er lykkedes at skaffe i omegnen af 1 mio. kr. ekstra i såvel 2019 og 2020. Nogen af midlerne skal bruges til at optimere satsningen på vores prioriterede OL-kandidater, mens andre midler målrettes forskellige udviklingsprojekter. Endelig hører det med, at disse ekstra fondsmidler har givet mulighed for at opgradere flere af vores landstrænerfunktioner.

Afsluttende bemærkninger
Med håbet om at vi får et vellykket VMXC’19 – det gælder for hele vores løbelandshold såvel som for os alle i atletik-danmark!

Bo Overgaard, elitechef

© Copyright Dansk Atletik Forbund