Loading...

Nyt fra Elitestaben

Resumé fra elitestabens seneste møder

04. juni 2018 · Bo Overgaard, elitechef

Nu er sæsonen godt i gang, og i hele atletikmiljøet er vi travlt optaget næsten hver weekend (og også på hverdagsaftener) af diverse stævner. Personligt glæder jeg mig til at komme til Aarhus Nordic Challenge på tirsdag i næste uge, og ligeså vel som jeg ser meget frem til CAG sidst på måneden.

I forlængelse heraf kan jeg også orientere om, at vi i elitestaben har besluttet at planlægge vores face2face elitestabsmøder i forbindelse med flere af vores vigtige indenlandske stævner – det kan forhåbentlig give mulighed for såvel uformel snak som afklarende spørgsmål om dette eller hint vedr. vores elitearbejde. Det er måske en lille ting, men jeg tror faktisk, at vi har behov for at tale og lytte lidt mere til hinandens perspektiver til elitearbejdet.

Men hvad skal vi så tale om, når vi mødes? Tjaa … et bud kan være nogen af de ting, som vi i elitestaben i forvejen har på dagsordenen til vores møder for tiden. Tillad mig derfor at give et lille resumé fra de seneste møder i elitestaben:

  • Status blandt vores bruttogruppe-atleter: Et vigtigt punkt til næsten hvert møde, hvor vi kort vender den sportslige udvikling, evt. skadesproblemer, fremtidige stævner m.v.
  • Ansøgning til Team Danmark og ekstra fondsmidler til opgradering af forbundstilknyttet fys-behandling til EKC-V og EKC-Ø.
  • IAAFs World Ranking: Vi har kort – og helt overordnet – drøftet henholdsvis muligheder og udfordringer. Til vores møde i næste uge, vil vi gå mere i dybden ift hvordan vi i dansk atletik bedst muligt kan tilgodese mulighederne for vores bedste atleter. Ét er at vi nok kommer til at prioritere udvalgte danske stævner til vores bedste atleter, og noget andet er, at der bliver behov for et tæt samarbejde med andre nationer/ stævnearrangerer, hvor vi har fælles interesser i udvalgte discipliner. Altså: Et vigtigt emne for vores fremtidige elitearbejde, og et emne som vi gerne modtager input til fra hele atletik-danmark!
  • Booking og forberedelse af den store efterårssamling i Vejen for alle bruttogruppe-atleter og deres trænere.
  • Koordinering og afstemning af forbundsarrangerede træningslejre i 2019.
  • Godkendelse af ’Politik omkring personlige træneres udtagelse til internationale mesterskaber.

 

Endelig har vi afviklet en intern workshop d. 23. maj ’18 omkring vores egen (elite)atletikkultur. Det var en udbytterig dag, hvor vi tillod os at gå ’tæt på os selv’ i forhold til, hvordan vi præger vores atletikmiljø. Helt overordnet er vi i elitestaben enige om, at vi har nogle kerneværdier omkring engagement og høje ambitioner i kultur, som vi skal gøre alt for at bevare. På den anden side kan vi også få øje på vores egne ’dårlige sider’ … nemlig en tendens til fragmentering og positioneringen overfor hinanden i forskellige sammenhænge. Derfor havde vi fokus på, hvad vi hver især kan gøre i vores egen adfærd, hvis vi ønsker at være bedre til at skabe samspil og forståelse for vores fælles elitearbejde.

Den sidste pointe omkring behovet for større grad af samspil og forståelse for vores fælles elitearbejde, vil jeg vender nærmere tilbage til i en kommende ’Nyt fra elitestaben’ 😊.

Bo B. Overgaard

 

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund