Loading...

DAF’S FREMADRETTEDE ELITEARBEJDE

Invitation til elite-workshop i Aarhus og Brøndby

05. september 2018 · Bo B. Overgaard, elitechef

Hermed inviteres til to åbne elite-workshops i Aarhus og Brøndby, hvor det fremadrettede elitearbejde er til debat.

I Aarhus mødes vi tirsdag d. 18. sep. 2018 i Sportens Hus, Stadion Allé 72, 8000 Aarhus C kl. 18:00-20:30. DAF byder på lidt sandwich, vand og kaffe/te.

I Brøndby mødes vi torsdag d. 20. sep. 2018 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby kl. 18:00-20:30, ligeledes med sandwich, vand og kaffe/te

Dét at invitere til debat om vores fremadrettede elitearbejde er vigtigt af flere årsager. For det første kan en sådan workshop forhåbentlig være med til, at vi kan afstemme forskellige perspektiver i elitearbejdet med hinanden. For det andet handler det også om at skabe åbenhed om prioriteringer i elitearbejdet – og det er nødvendigt at vi fra tid til anden debatterer fordele og ulemper ved forskellige prioriteringer.

Program

18:00            DAF byder på sandwich, vand og kaffe

18:15            Velkomst v/ Bo B. Overgaard

18:20            Sparringsrunde I

-          Der er vedtaget nye internationale udtagelseskriterier til VM og OL via World Ranking – giver det anledning til at vi skal ændre vores udtagelseskriterier til U18-, U20-, og U23-mesterskaber?

19:15            Opsamling på sparringsrunde I

19:30            Sparringsrunde II

En andel af DAFs samlede elitebudget er finansieret via brugerbetaling (til stævne-/mesterskabsdeltagelse, til CTU-aktiviteter og til ATK-aktiviteter). Alt andet lige vil vi sikkert hurtigt kunne samle opbakning til at bortskaffe brugerbetalingen … men så skal vi enten finde andre finansieringskilder eller acceptere at have færre eliteaktiviteter og/eller mindre man-power. Altså: Sparringsrunde II vil have fokus på forskellige dilemmaer vedr. prioriteringer inden for vores elitearbejde.

20:15            Opsamling på sparringsrunde II

20:30            Tak for i aften

 

VIGTIGT: Tilmelding pr. mail til bbo@dansk-atletik.dk senest torsdag d. 13. sep. kl. 15:00 – skriv venligst i emnefeltet ’Tilmelding elite-workshop Vest’, hvis du tilmelder dig til Aarhus workshoppen. Skriv venligst ’Tilmelding elite-workshop Øst’, hvis du tilmelder dig til Brøndby workshoppen.

© Copyright Dansk Atletik Forbund