Loading...

Elitepolitik

Code of Conduct

20. december 2020 · DAF

Adfærdskodeks ved deltagelse i internationale mesterskaber og landskampe for Dansk Atletik Forbund samt deltagelse ved andre DAF-aktiviteter i talent- og eliteregi (konkurrencer, træningssamlinger, træningslejre mm.)

ATLET
Som en ansvarlig atlet vil du:

1.    Respektere de retningslinjer, der er givet i forbindelse med din deltagelse som medlem af DAF.

2.    Føre en god og sund livsstil, der fremmer  dit træningsudbytte og din præstationsevne og motiverer andre til at gøre det samme.

3.    DAF har generelt en nultolerance-politik i forhold til alkoholindtagelse i forbindelse med forbundsaktiviteter, (se uddybning nedenfor)*

4.    Udvise god sportsånd og adfærd på atletikbanen.

5.    Samarbejde konstruktivt med andre, der er involveret i sporten som trænere, ledere, læger, fysioterapeuter eller repræsentanter fra DAF.

6.    Være i åben dialog med den/de ansvarlige trænere i forhold til coaching og altid takke trænere og ledere, der gør det muligt for dig at deltage i din sport.

7.    Holde styr på, at du ikke indtager kost, medikamenter eller lignende eller har en adfærd, der er i strid med de officielle anti-doping-regler.

8.    Være velorganiseret og planlægge i forhold til det tøj og udstyr, du skal bruge, og altid have styr på tiden.

9.    Ikke foretage dig noget, der er i strid med de danske love og regler eller ved udlandsophold de gældende nationale love og regler.

Holdledere har beføjelse til at fortolke og administrere kodekset.

  • Konsekvenser:
  • Hvis man som aktiv under 18 år ikke lever op til ovenstående, kontaktes såvel forældre som klub. Adfærden vil endvidere indgå i DAF’s samlede vurdering af den aktives indstilling til og prioritering af sin atletik.
  • Hvis man som aktiv over 18 år ikke lever op til ovenstående, vil man som satsningsaktiv i forhold til fremtidige DAF aktiviteter i den kommende periode kunne miste sin mulighed for økonomisk tilskud fra DAF. Adfærden vil endvidere indgå i DAF’s samlede vurdering af den aktives indstilling til og prioritering af sin atletik.
  • Hvis man som aktiv over 18 år og uden for DAF's satsningsgrupper ikke lever op til ovenstående ved en DAF-aktivitet, vil man som udgangspunkt i den kommende periode ikke blive udtaget af DAF til udvalgte hold og heller ikke få tilbud om deltagelse i DAF's satsningsaktiviteter som f.eks. DAF træningslejre.


I vurderingen af konsekvensernes størrelse refererer DAF trænere til holdleder (Team Leader eller Head of Delegation). Holdleder refererer til DAF’s elitestab og/eller sportschef, der i dialog med DAF’s direktør og bestyrelse, vurderer og beslutter konsekvensens størrelse.


*Der er totalforbud mod  indtagelse af alkohol og brug af tobaksprodukter for unge under 18 år. I konkurrencesammenhæng gælder forbuddet mod indtagelse af alkohol for alle indtil samtlige konkurrencer er afsluttet. Herefter har holdlederen beføjelse til at lempe reglerne, dog stadig kun for personer over 18 år.


Holdledere har beføjelse til at fortolke og administrere kodekset samt opsætte aktuelt gældende regler.


STAB
Som en ansvarlig atletiktræner, leder eller behandler vil du:

1.    Respektere de retningslinjer, der er givet i forbindelse med din deltagelse som medlem af DAF.

2.    Sørge for, at de aktiviteter, atleterne udsættes for, er i overensstemmelse med ATK-princippet, og passer til atleternes alder, modenhed, erfaring og evner.

3.    Sørge for fra starten at have afstemt med atleterne og deres personlige træner (og evt. forældre), hvad der præcist forventes af dem.

4.    Ikke forsøge at rekruttere atleter, som du har kontakt til via en DAF-opgave.

5.    Om nødvendigt tale åbent og konstruktivt med atletens træner og klub om eventuelle udfordringer i forhold til atletens ”set up”.

6.    Samarbejde konstruktivt med andre, der er involveret i sporten som trænere, ledere, læger, fysioterapeuter eller repræsentanter fra DAF.

7.    Fremme atleternes forståelse og accept af, at de selv er ansvarlige for, at de ikke indtager kost, medikamenter eller lignende eller har en adfærd, der er i strid med de officielle anti-doping-regler.

8.    Vejlede atleter i at tage ansvar for deres egen præstation, adfærd og træning.

9.    Udvikle og skabe passende samarbejdsrelationer til atlet og personlig træner, så der skabes gensidig tillid og respekt. Dette er især vigtigt for de yngste atleter.

10.    Sørge for at opretholde en klar grænse til atleten og betragte atleten som samarbejdspartner.

11.    Udvise god sportsånd og adfærd på atletikbanen eller ved siden af banen og altid arbejde professionelt og handle ud fra et sagligt grundlag.

12.    Ikke foretage dig noget, der er i strid med de danske love og regler eller ved udlandsophold de gældende nationale love og regler.

13.    Huske at du er rollemodel.*

Holdledere har beføjelse til at fortolke og administrere kodekset.

  • Konsekvenser:

  • Hvis man som træner eller leder ikke lever op til ovenstående, vil ens fremtidige tilknytning til lignende aktiviteter blive taget op til vurdering af DAF’s sportschef og DAF’s bestyrelse.


*derfor skal du begrænse indtagelsen af alkohol og tobaksprodukter og i konkurrencesammenhæng aldrig indtage alkohol, før konkurrencerne er afsluttet.

© Copyright Dansk Atletik Forbund