Loading...

Elitepolitik

Ernæringspolitik

19. december 2020 · DAF

Ernæringspolitik

Politik 
Formålet med Dansk Atletiks ernæringspolitik er at medvirke til at øge indsigten i ernæring og kostens betydning for optimering af præstationsevnen, så alle aktive udøvere sikres et godt helbred på kort og lang sigt.

Generelt og som overordnet princip prioriterer Dansk Atletik p.t. at den basale viden om kost og ernæring til sportsfolk udbydes via DIFs generelle ernæringskurser, DAFs træneruddannelse og oplæg i tilknytning til Dansk Atletiks landsholds- og talentaktiviteter. Problemstillingen vedr. spiseforstyrrelser er en integreret del af DAF’s ernæringspolitik.

Specielt for DAFs satsningsgrupper (International Elite og Ungdoms Elite) er der mulighed for at få individuel ernæringsvejledning hos Team Danmarks (TD) diætister f.eks. med henblik på optimering af kosten, vægtøgning, vægtreduktion og ændring af kropssammensætning. Ligeledes kan DAF’s International Elite- (IE) og Ungdoms Elite- (UE) aktive få individuel ernærings- vejledning ved mistanke om eller konstateret jernmangel samt ved skader eller hyppige infektioner. Vejledning i denne forbindelse vil finde sted på baggrund af et tæt samarbejde mellem TD’s diætister, TD’s læge og DAFs elite- og atletikchef.

Overordnede retningslinier

  1. Alle atletikudøvere skal opmuntres til et varieret og balanceret kostindtag, der kan sikre et godt helbred, optimal udvikling og træningsindsats samt en optimal, passende og stabil vægt. De aktives indsigt i ernæring og kosten betydning for optimering af præstationsevnen bør målrettes i forhold til de forskellige discipliner.
  2. DAF har den generelle holdning, at kosttilskud i bred forstand, må anses for at have minimal effekt på præstationsevnen sammenlignet med optimal kost og træning. DAF vil tilstræbe at videregive den på et hvert tidspunkt tilgængelige evidensbaseret viden om diverse kosttilskuds effekt på kroppen, så den enkelte udøver selv kan vurdere om han eller hun vil indtage kosttilskud.
  3. Atletikudøvere under 18 år bør ikke opfordres til vægttab eller indtagelse af kosttilskud. Ved uhensigtsmæssig høj vægt, der vurderes at have en begrænsende effekt på den aktives udvikling, bør langsigtet kostomlægning og optimering af træning opmuntres.
  4. DAF finder det ikke etisk acceptabelt at anvende rutinemæssig blodprøvetagning til måling af f.eks. vitaminbehov som en almindelig fremgangsmåde i dansk atletik. Det kan dog accepteres, at TD’s eksperter på området kan anvende blodprøvetagning i forbindelse med arbejdet med den absolutte internationale elite.
  5. I forhold til spiseforstyrrelser tilbyder DAF alle aktive, trænere og ledere rådgivning, støtte og vejledning i samarbejde med DIFs konsulentordning vedr. spiseforstyrrelser. Problemstillinger i forhold til spiseforstyrrelser er en integreret del af DAF’s generelle ernæringspolitik ligesom der henvises til DIF’s og Team Danmarks undervisningsmateriale angående dette emne. Du kan læse Dansk Atletiks senest opdaterede version af atletikkens retningslinjer ift håndtering af spiseforstyrrelsesproblematikken ved at klikke her.

© Copyright Dansk Atletik Forbund