Loading...

Dommeruddanelse

Dommeruddannelse

21. maj 2015 · Bo Rasmussen

Dommeruddannelsen er en modulopdelt uddannelse bestående af cirka fem timer pr. modul. Uddannelsen gennemgår nøje reglerne for de enkelte øvelser. Modulerne er opdelt i Løb, Spring og Kast. Disse kan tages enkeltvis eller i en sammenhæng, alt efter hvilke dommerfunktioner man forventer at skulle fungere i.

Efter uddannelsen vil man kunne fungere som dommer/øvelsesleder ved afvikling af konkurrencer i atletik. Typisk vil man skulle starte med børne- og ungdomskonkurrencer, og efterhånden som man opsamler praktisk erfaring, også fungere som dommer ved større atletikkonkurrencer og sidenhen også regionale og nationale mesterskaber.

Kurset afvikles i regi af DAF, typisk i samarbejde med en lokal forening. Kurserne er typisk åbne for deltagere fra alle foreninger, men foreningerne har også mulighed for, efter aftale med forbundet, at få afviklet et lokalt kursus for primært egne dommeraspiranter. Ofte går et par klubber dog sammen om et sådant kursus.

Kurset tager udgangspunkt i det gældende atletikreglement, der bør være kendt stof inden kurset tages – og indeholder såvel teori og praktik. Et dommerkort er gyldigt i 5 sæsoner fra udstedelsen.

Se kursuskalenderen for planlagte kurser, eller kontakt DAF for at få yderligere oplysninger.

 

Dommer Genopfriskning
Dommergenopfriskning er et kort og intensivt kursus (tre timer) i de nyeste regler og retningslinjer. Kurset er kun rettet mod dommere som allerede har et dommerkort/starterkort. Efter gennemført dommergenopfriskning får man fornyet sit dommerkort/starterkort i yderligere fem sæsoner.

Genopfriskningskurserne kan blive afviklet såvel regionalt som lokalt i foreningerne. DAF stiller med underviser i alle tilfælde.

Se kursuskalenderen for planlagte kurser, eller kontakt DAF for at få yderligere oplysninger.

© Copyright Dansk Atletik Forbund