Loading...

Landsholdsarbejdet

Mellem-/ langdistanceløb

22. december 2020 · DAFs Elitestab

Mellem/lang

Landsholdsarbejdet i mellem/lang varetages af landstræner Kersti Jakobsen i samarbejde med assisterende landstræner Peter Dohn (P.t. sygemeldt).

Indsatserne i mellem/lang er delt op i følgende grupper: a) Elitegruppe, b) Ungdomselitegruppe, c) Landsholdsgruppe, d) Ungdomslandsholdsgruppe og e) Enduranceprojektet 

a)     Elite

Eliteatleter indplaceret i den fælles DAF/Team Danmark elitesatsning. Sportsligt finaleniveau eller -potentiale til OL, VM eller EM på kort sigt. Disse atleter og deres trænere følges særlig tæt af landstræneren og tilbydes sparring og dialog. Der tilbydes løbende træningslejre.

b)     Ungdomselite

Særligt talentfulde atleter, hvor træner og atlet tilbydes individuel sparring og dialog. Desuden arbejdes der med specielle stævnetilbud målrettet denne aldersgruppe, og de inviteres med på udvalgte træningslejre.

c)     Landshold

Bruttolandshold til seniormesterskaber mhp Nordenkampen og EM-hold. Der arbejdes med en samling for atleter og trænere med aktuelle input til træningen. Der tilbydes koordinering af træningslejre og fællestræninger.

d)     Ungdomslandshold (U18 og U20)

Bruttolandshold til ungdomsmesterskaber. Denne gruppe følges tæt og der sparres om udvikling og mesterskabskrav. Der arbejdes med samlinger i forbindelse med stævner og koordinering af fællestræninger. U18 landsholdet deltager i de to årlige Talent Camps og der arbejdes på selvstændige samlinger for U20 landsholdet.

e)     Enduranceprojektet

Der arbejdes med et projekt på tværs af grupperne, der især omfatter landevejsløb og cross.

 

Udviklingsprojekter

Der arbejdes på at etablere en række regionale træningsfælleskaber, som vil blive en aktiv del af Dansk Atletiks talentudvikling i mellem/lang. De regionale træningsfællesskaber vil have fokus på atletudvikling og trænersparring med et sigte mod international senior elite.

 

Kontakt

Kersti Jakobsen - landstræner i mellem/lang

kersti.jak@gmail.com, +45 3167 6124

 

Peter Dohn - assisterende landstræner (fokus på ungdom og trænernetværk)

peterdohn@hotmail.com, +45 2989 3134

© Copyright Dansk Atletik Forbund