Loading...

For stævnearrangører

Regler for startpistoler

09. marts 2015 · Henriette Leth Nielsen

Indkøb og brug af startpistoler og ammunition er reguleret af våbenloven. Hvis klubberne og deres officials skal leve op til loven skal nedenstående overholdes.

Klubben skal have en ejertilladelse til startpistolen. 

Alle personer, som skal anvende pistolen i forbindelse med atletikstævner eller løb, skal have en bæretilladelse. Bæretilladelsen fås hos politiet i den politikreds, hvor man bor.

Bæretilladelsen er gratis og gælder i 10 år.

Våbentilladelse og bæretilladelse skal ansøges på en speciel blanket, som kan hentes på politi.dk

Man skal være opmærksom på, at de fleste startpistoler ikke er forsynet med nummer, og det kan derfor være vanskeligt at udfylde alle felter på ansøgningsblanketten vedrørende våbenet. Rubrikken om "Anvendelse" skal udfyldes med teksten "andet", og beskrivelsen af startpistolens brug bør være "Startpistol til atletik/motionsløb".

Bæretilladelsen er knyttet til en bestemt pistol. En starter der anvender startpistol i en anden klub, skal således principielt selv medbringe den pistol, som starteren har bæretilladelse til eller få udfærdiget en bæretilladelse til den pågældende lånepistol. 

© Copyright Dansk Atletik Forbund