Loading...

Vil din klub blive vært for DM?

22. september 2022 · Katja Salivaara

Danske mesterskaber er grundstenen i vores nationale konkurrencestruktur og årets højdepunkt for mange atleter og trænere. Dygtige og engagerede lokale arrangører er afgørende for, at atleter har de optimale rammer for deres kamp om danske mesterskaber i atletik.

Er din klub interesseret i at blive vært for DM i atletik (stadia/non-stadia)? Vi søger værter for forbundets nationale mesterskaber typisk en gang om året og som udgangspunkt 1-3 år frem. Ansøgningen skal ske elektronisk via link som fremgår af denne side, når ansøgningsperioden er åben. Der bliver som udgangspunkt ikke modtaget ansøgninger via mail eller telefon. 

Alle DM-arrangementer på stadia har en fastsat termin, som arrangøren i særlige tilfælde kan være med til at fastsætte. Terminen foregår af terminsoversigten på denne side. Da vi ikke altid kender til de internationale terminer flere år frem, kan de nationale mesterskabsterminer også ændre sig undervejs. Terminer for non-stadia mesterskaber besluttes ved tildeling af værtskabet, og datoen skal angives ved ansøgningen. Mesterskabet kan arrangeres i forbindelse med et etableret event. 

 

Som DM-arrangør kan man forvente følgende*:

  • Modtagelse af fuld startpenge på alle deltagere. Gældende satser kan ses her -> Startpengesatser og gebyrer
  • DM-medaljer og eventuelle DIF-medaljer bestilt leveret uden omkostning (DAF afholder udgiften på medaljer og kan være behjælpelig med bestilling af medaljer, såfremt dette er ønsket af arrangøren. DIF-medaljer kan kun bestilles af forbundet.)


Vi har følgende forventning til den lokale arrangør (DM-arrangøren)*:

  • Arrangøren aftaler rammer for arrangementet med forbundet (inkl. men ikke begrænset til deltagelse, tidsskema, tilmelding, resultathåndtering og eventuelle reklamer)
  • Arrangøren afholder alle udgifter relateret til mesterskabet (inkl. men ikke begrænset til stadion-/halleje, tidtagning og startnumre)
  • Arrangøren betaler arrangørafgift for arrangementet til forbundet. Nuværende satser kan ses her -> Startpengesatser og gebyrer
  • Arrangøren ønsker at tilbyde en fantastisk DM-oplevelse for alle deltagere: atleter, trænere, frivillige og tilskuere


*Gældende fra 1.1.2022, yderligere vilkår defineres med arrangørkontrakten.


Lige nu søges der værter for danske mesterskaber i 2023, 2024 og 2025. Nogle værtskaber for perioden er allerede tildelt:
2023: DM Senior, Aalborg (arrangeres ifm. DM-ugen)
2023 & 2024: DM Maraton (senior + ungsenior), Copenhagen Maraton
2023 & 2024: DM Maraton (masters), HCA Marathon
2023 & 2024: DM Halvmaraton (alle aldersklasser): Copenhagen Half Marathon
Desuden bliver alle indendørsmesterskaber tildelt direkte mellem mulige arrangører uden ansøgningsproces. 

 

Klubber/sammenslutninger af klubber kan udfylde ansøgningen for værtskabet via disse links:

  • DM-værtskaber for 2023
  • DM-værtskaber for 2024
  • DM-værtskaber for 2025

 

Første ansøgningsrunde lukker den 15. oktober 2022, hvorefter flest muligt værtskaber bliver tildelt. Mesterskaber som fortsat mangler et vært for det kommende år åbnes op for en anden runde. De i forvejen tildelte/tidligere værtskaber samt kandidaturer kan ses her.

 

Kontaktperson på området er:
Katja Salivaara (katja@dansk-atletik.dk / 2445 7191)

© Copyright Dansk Atletik Forbund