Loading...

Landsholdsarbejdet

Mangekamp

22. december 2020 · DAFs Elitestab

Mangekamp 

Landsholdsaktiviteterne i mangekamp er opdelt i hhv. a) et set-up for udtagelse til mesterskaber m.v. og b) projektgruppestyrede udviklingsaktiviteter.

a)     Vedr. set-up for udtagelse til mesterskaber m.v.

Michael Jørgensen er udpeget som udtagelsesansvarlig, hvor opgaver og ansvar er som følger:

  • Indstilling til elitestaben af kval-krav til NM og internationale mesterskaber
  • Indstilling til elitestaben af atleter til endelig udtagelse til NM og internationale mesterskaber
  • Ansvarlig for at der afholdes én årlig sæsonplanlægnings-samling
  • Ansvarlig for udpegning af stab til NM og internationale mesterskaber i forhold til mangekampsdeltagelse 

Kontakt

Michael Jørgensen, michael@sparta.dk, +45 3177 9994

 

b)     Projektgruppestyrede udviklingsaktiviteter

Der er nedsat en projektgruppe som har til formål at skabe forskellige udviklingstiltag i mangekampsmiljøet. 

Kontakt 

Niels-Chr.Bendixen, niels@ncbmail.dk 

© Copyright Dansk Atletik Forbund