Loading...

Landsholdsarbejdet

Spring

22. december 2020 · DAFs Elitestab

Spring

Elite- og Landsholdsarbejdet i SPRING varetages af landstræner Lars Nielsen, assisterende landstrænere Thomas Cortebeeck, højdespring og Thor Aarøe Mørck, stangspring, samt tilknyttede ad hoc trænere i forbindelse med afviklingen af landsholdsaktiviteter. 

Elite- og landsholdsarbejdet i SPRING er i tråd med DAF´s High Performance Program 2021-2028  (HPP) og varetager den praktiske del af HPP, ligesom det er en fortsættelse af, og overbygning på Dansk Atletik´s U18 Talentarbejde, som afvikles med centrale Talent Camps og decentrale hverdagsaktiviteter rundt om i landet. 

Bruttogruppe SPRING: En gang om året, i oktober/november, udpeges den kommende sæsons Elite- og Landsholds Bruttogruppe i SPRING, der sammensættes som følger:

  • Eliteatleter indplaceret i den fælles DAF/Team Danmark elitesatsning
  • Landsholdsatleter (Bruttogruppen til Landskampe og mesterskaber )
  • Talenter i den centrale talentudvikling, typisk U20 og U23 atleter
  • Særlig udvalgte atleter der er tildelt et Wild Card.  

 

Elite- og Landsholdsarbejdet i SPRING fokuser på og arbejder overordnet med tre spor, for at sikre de bedste og mest relevante tilbud til både atleterne i SPRING-bruttogruppen og deres trænere. Dette er ud fra erfaringen om, at den bedste udvikling skabes via de rette tiltag på det rette tidspunkt i en atlets individuelle udvikling.

  1. Tiltag og aktiviteter for eliteatleter og udvalgte landsholdsatleter, samt deres personlige trænere
  2. Tiltag og aktiviteter for landsholdsatleter, U20 og U23 talenter, Wild Card atleter samt deres personlige trænere.
  3. Tiltag og dialog med trænere med interesse for spring

 

Ad. 1) Optimering og High Performance. Fokus på aktiviteter i samarbejde med de øvrige Nordiske lande. Det Nordiske samarbejde skal medvirke til at give deltagerne den nødvendige sparring, konkurrence og udvikling der bidrager til at atleterne kan tage det næste skridt op i den Europæiske- og Internationale Elite. 

Der afvikles et antal samlinger, analyser/test og konkurrencedeltagelse rundt om i Norden/Europa. Her arbejdes der med såvel teknisk som fysisk udvikling via træning, konkurrenceanalyser, videoanalyser, fysiske test samt evt. biomekaniske analyser og opfølgning på alt dette med såvel atleterne som personlige trænere. 

Derudover er der også mulighed for deltagelse i dels 2-3 årlige DAF arrangerede træningslejre, der typisk er placeret omkring nytår, påsken og april/maj, dels 1-2 konkurrencer i udlandet, hvor der laves disciplin specifikke analyser.

 

Ad. 2) Etablering og Optimering. Fokus på aktiviteter der skal medvirke til at hjælpe atleterne og trænere til at tage det næste skridt op i den Nordiske- og Europæiske Elite.

Der afvikles et antal samlinger, såvel nationalt som regionalt. Her arbejdes med såvel teknisk som fysisk udvikling via træning, konkurrenceanalyser, videoanalyser, fysiske test og opfølgning på alt dette med såvel atleterne som personlige trænere. 

Der er også tilbud om deltagelse i dels 1-2 årlig DAF-arrangeret træningslejr i udlandet, der typisk er placeret omkring påsken, dels 1-2 nationale konkurrencer, hvor der laves disciplin specifikke analyser.

 

Ad. 3) Træner dialog, vidensdeling og sparring. Tiltag for trænere med interesse i spring indbefatter netværks-dialogmøder, LT-besøg i udvalgte miljøer, erfaringsudveksling og fælles deltagelse i aktuelle trænerseminarer.               

 

Kontakt:

Lars Nielsen, landstræner i spring, larsnielsen@mymacmail.com , +45 4011 0087

Thomas Cortebeeck, ass. landstræner i højdespring, cortebeeck@icloud.com , +45 2683 8412

Thor Aarøe Mørck, ass. landstræner i stangspring, thoraam@gmail.com , +45 2536 6336 

© Copyright Dansk Atletik Forbund