Loading...

For stævnearrangører

Ansvarsforsikring

16. marts 2015 · Senai

Hvem og hvad er dækket af den kollektive ansvarsforsikring under Idrættens Forsikringer som alle foreninger under et specialforbund i DIF (herunder også Dansk Atletik Forbund) er dækket af?

Danmarks Idræts Forbund giver følgende præcisering vedrørende dækningen for deltagere ved et arrangement (vandring/løb/stævne) afholdt af en DAF-forening:     

"Trænere og ledere er dækket af den fælles, kollektive arbejdsskadeforsikring, som DIF har tegnet. Som udgangspunkt er deltagere i et løb mv. ikke dækket af den kollektive forsikring, hvis de kommer til skade under et løb. Det vil være deltagerens egen fritidsulykkesforsikring, der eventuelt vil udbetale erstatning, hvis en deltager pådrager sig et varigt mén. 

Det kan dog komme på tale, at deltageren kan rejse et krav mod arrangøren – f.eks. en klub under DAF. Hvis klubben har begået en fejl eller forsømmelse, som er den direkte årsag til, at deltageren er kommet til skade, da vil et eventuelt berettiget erstatningskrav mod klubben være omfattet/dækket af den fælles, kollektive ansvarsforsikring, som DIF har tegnet i Tryg."

Læs yderligere om den kollektive ansvarsforsikring her.

© Copyright Dansk Atletik Forbund