Loading...

Billede: Michal Mancewicz/Unsplash

For stævnearrangører

Farligt vejr?

27. juni 2019 · bo@dansk-atletik.dk

Forholdsregler i tilfælde af lyn og tordenvejr!

Oftest i sommermånederne rammes landet ind imellem af vejrlig, der indeholder lyn og torden. I nogle tilfælde falder dette sammen med, at der afvikles idrætskonkurrencer, f.eks. på atletikstadions eller veje og i parker.

Det kan være en potentielt livsfarlig situation at være ude i tordenvejr, så det er altid en vejrtype, man skal tage alvorligt.

Det vil altid være den enkelte persons eget ansvar at vurdere, om situationen opleves for truende – og om man derfor vælger at afbryde sin deltagelse i en konkurrence. Hvis man efter henstilling til øvelseslederen/stævnelederen kan lave en aftale om midlertidigt at afbryde konkurrencen, indtil tordenvejret er drevet over, så vil det jo være det bedste – men kan dette ikke lade sig gøre, så handler man ud fra sin oplevelse af situationen.

Det kan aldrig pålægges en stævnearrangør at tage ansvar for, hvornår en situation bliver for truende for den enkelte, men man kan altid bruge følgende tommelfingerregel for at vurdere, om der er en potentiel farlig situation under opsejling, eller om man står midt i en.

Er der mellem 5 – 10 sekunder fra et lyn registreres til et tordenbrag høres, så er det en potentiel farlig situation og man bør søge ly under tag.

Er der mindre end 5 sekunder fra et lyn registreres, til et tordenbrag høres, så ER det en farlig situation (lynet er mindre end 2 km væk) og man skal søge ly inden døre.

Er det ikke muligt at komme inden døre, bør man:

  • Holde sig væk fra udstyr der kan virke som elektriske ledere. (ledninger, metalstolper, spyd, kastebure o.lig)
  • Holde sig væk fra høje træer, master, metalkonstruktioner (f.eks. hegn) samt midten af åbne pladser (parker, boldbaner, kastegårde o.lig.)
  • Sætte sig på hug, så man fylder så lidt som muligt.
  • Undgå et anvende paraplyer – anvend godt regntøj i stedet for.

 

Man bør løbende holde et tordenvejr under observation. Vurderes det til at komme tættere på – passerer forbi – eller trækker det væk. Det anbefales altid at gøre brug af diverse vejr-apps for at følge udsigter, og radarregistreringer over nedbør og registrerede lyn.

(Brug evt. www.DMI.dk - vejrkort med radar og lyn registreringer).

© Copyright Dansk Atletik Forbund