Loading...

Marsters Komite

Målsætninger for arbejdet i Masters Komite i tæt dialog med alle masters

16. marts 2015 · Senai

Overordnede & specifikke mål (under redigering)

Overordnede mål

 • at skabe bedre muligheder og større interesse for masters-atletikken gennem følgende slogan: "Det vigtigste er ikke at vinde, men at deltage."


Specifikke mål

 • at arbejde for at både aktive og idrætsledere på alle niveauer bliver bevidste om, at atletik for masters skal være en vigtig og naturlig del af DAFs strategiplan.
 • at masters-atletikkens psykiske og sociale betydning fremhæves.
 • at arbejde for øgede konkurrencemuligheder for masters i alle aldersgrupper.
 • at satse specielt på, at masters fra 30+ kommer med i konkurrencer.
 • at masters-øvelser indføres ved atletikstævner for seniorer.
 • at masters-mesterskaber afholdes både i vest og i øst.
 • at masters-repræsentanter er synlige i alle atletik- og løbeklubber.
 • at øge samarbejdet med andre DAF-komiteer og bestyrelsen.
 • at informationer om masters-forhold når ud til de aktive via sociale medier og mail.
 • at arbejde for, at trænerne bliver uddannet til og indbyder masters til aldersrelaterede træningssamlinger
 • at deltage aktivt i den internationale udvikling indenfor masters-atletikken.
 • at arbejde for øget dansk deltagelse i internationale masters mesterskaber, både indendørs og udendørs.
 • at arbejde for bedre pressedækning på DAFs nyheder ved nationale og internationale mesterskaber.

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund