Loading...

Nyheder 2012

BU på konference i Oslo

23. februar 2012 · Patricia Wilson

Børne- og ungdomsansvarlige fra Norge, Sverige, Færøerne og Danmark har været samlet til konference i Oslo d. 8.-9. februar. Fra Danmark deltog Nanna Brandt og Ronja Egsmose. Hvert land præsenterede nye projekter og tiltag og gav en opdatering på hvad der er sket siden vi mødtes i Malmø sidste år. Fra Danmark blev bl.a. Aktiv Stafetten (som jo oprindeligt er inspireret af Tine Stafetten i Norge) og We Not Me kampagnen fremhævet. 

Det nye svenske uddannelses materiale blev vist frem og Norge fortalte om de 100 nye unge ledere de har uddannet i 2011. Konferencen fik besøg af Eystein Enoksen, der har skrevet doktorafhandlingen ”Utviklingsprosessen fra talent til eliteutøver. En longitudinell og retrospektiv undersøkelse av en utvalgt gruppe talentfulle friidrettsutøvere” Han fortalte levende og inspirerende om hvilke faktorer der spiller ind på frafald af unge i atletikken. Især blev skader (pga. ensidig træning og tidlig specialisering), mangel på motivation og socialt miljø fremhævet. 

Det gav anledning til en god diskussion om hvad vi fra forbundenes side kan gøre for at hjælpe klubberne til at fastholde deres ældste atleter. Daniel Bergin fra Sverige præsenterede modellen Long Term Athlete Development fra Canada og viste hvorledes det svenske innebandy forbund har taget principperne til sig og udarbejdet en imponerende og revolutionerende udviklingsmodel (http://www.innebandy.se/Global/SIBF/Forbundsinfo/Utveckling/Spelarutveckling/Svensk%20Innebandys%20Utvecklingsmodell.pdf), hvor trænings- og konkurrence former nytænkes med den individuelle sportsudøver i centrum. Anbefalelsesværdig læsning! 

Dette ledte samtalen over på et af vores fælles projekter, nemlig udviklingen af et nordisk færdighedsmærke, hvor fokus skal være på den korrekte udførelse af de forskellige atletik discipliner frem for resultater. Arbejdet med dette mærke har været i gang et års tid, og forhåbentlig er det klar til at blive testet på Atletikskoler denne sommer. De fælles projekter vi således skal arbejde med i 2012 er et nordisk færdighedsmærke og mangekamp, inden vi mødes igen i Danmark i starten af 2013. 

I mangekamp håber vi at kunne ensrette pointudregningen og øvelserne (hækhøjde og -afstand, samt vægt på redskaber) således at det bliver mere attraktivt at deltage i mangekampsstævner på tværs af landegrænserne.

 

 

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund