Loading...

Nyheder 2012

Personaleændringer i DAF

30. april 2012 · Kirse Ellegaard

Competition Manager 
Med udgangen af april måned stopper Michael Bruun Jepsen som Competition Manager i Dansk Atletik Forbund. 
Michael har været en del af Dansk Atletik Forbunds stab i en lang årrække – før sin ansættelse som Competition Manager i 2009 på kontoret i Brøndby, var han først landstræner i kast og siden talentlandstræner. Stillingen som Competition manager er nedlagt med virkning fra 1. maj 2012 og de arbejdsopgaver som Michael har varetaget, vil fremover blive løftet hhv. af det øvrige personale på kontoret samt af frivillige hænder. 
DAF har nydt gavn og glæde af Michaels store atletikvid og engagement, blandt andet i udviklingen af DM-Hold sidste år, som tovholder ifm. nationale og internationale stævner, med væsentlige bidrag til nytænkning af dommeruddannelse, i udarbejdelse af mesterskabsfolder og -kontrakter. 
I 2011 forestod Michael projektledelsen af NM U20 på dansk grund; et arrangement der blev afviklet med stor succes. Michael har været en kapacitet på DAF kontoret – ikke mindst i kraft af sit kendskab til atletikken på både aktive-, træner-, leder- og arrangementssiden – og han bliver savnet! 
Man vil dog fortsat kunne møde Michael i DAF-regi også efter 1. maj, idet han meget glædeligt har meddelt, at han fortsætter som formand i Rekord- og Statistikudvalget.  

Fremover kan henvendelser vedrørende mesterskabskontrakter rettes til direktør Jakob Larsen jal@dansk-atletik.dk / tlf. 4326 2310. Vedrørende bestiling af ATK bøger, DIF medaljer, internationale veteranmesterskaber samt mesterskabsafregning kontakt sekretær Dorte Dahl dorte@dansk-atletik.dk / tlf. 4326 2308.  

Elitesekretær 
I lighed med ovennævnte er stillingen som elitesekretær i DAF nedlagt pr. 1. maj 2012 i forbindelse med indkøringen af det nye set-up for elitearbejdet i Dansk Atletik Forbund. Af samme grund forlader Knud Andersen forbundets elitekontor, hvor han i en årrække har været det administrative bindeled mellem trænere, ledere, udøvere og klubber i elitearbejdet.   
Knud fortsætter som kastetræner i kraftcenter vest, og ikke mindst trænere og udøvere vil derfor fortsat kunne trække på Knuds store viden om atletik.   

I forbindelse med denne omlægning nedlægges også den tilhørende mailadresse: elite@daf-elite.dk , som har været brugt af DAF’s elitekontor.    

I sager vedrørende generelle aktiviteter på Elitekraftcenter Øst og Vest bedes man fremover rette henvendelse til Carsten Bomme i Øst: ( carstenbomme@gmail.com / mobil 2628 6110) eller Lars Nielsen i Vest: ( renalars@post7.tele.dk / mobil 4011 0087) 
I tilfælde af disciplinspecifikke spørgsmål kontaktes de enkelte kraftcentertrænere. Deres kontaktinformationer findes i aktivitetsfolderne for de to elitekraftcentre på DAF’s hjemmeside under ”Eliten”. 
Drejer det sig om spørgsmål vedrørende de bedste eliteaktive (Bruttogruppen) og overordnede spørgsmål, kontaktes som nu fortsat cheftræner Lars Nielsen ( renalars@post7.tele.dk ), direktør Jakob Larsen ( jal@dansk-atletik.dk ) eller forbundets kontor i Brøndby ( daf@dansk-atletik.dk / tlf. 4326 2308)

© Copyright Dansk Atletik Forbund