Loading...

Nyheder 2012

Ny fælles medlemsregistrering skal lette arbejdet

27. september 2012 · Jeppe Weinreich

Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Firmaidrætsforbund har fundet en løsning på den ofte problematiske medlemsregistrering.

Det bliver fremover mere enkelt for idrætsforeningerne at registrere deres medlemmer. De store idrætsorganisationer har nemlig udviklet en fælles medlemsregistrering med det formål at gøre det lettere at være frivillig foreningsleder. Det skriver DIF i en pressemeddelelse torsdag.

Tallene fra de årlige medlemsregistreringer er et vigtigt redskab for idrætsorganisationer, når udviklingen i danskernes idrætsvaner skal analyseres, og nye tiltag skal planlægges. Men flere foreninger har givet udtryk for, at registreringen burde kunne afvikles nemmere, end tilfældet har været hidtil. Blandt andet har der været utilfredshed med den dobbeltregistrering, der har fundet sted, hvis en forening har været medlem af flere idrætsorganisationer, som har forskellige regler for registreringen.

Slut med at registrere til flere foreninger
Det er baggrunden for, at Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Firmaidrætsforbund gennem det seneste år i fællesskab har arbejdet hen imod en fælles medlemsregistrering, så der fremover kommer ensartethed i registreringen og der ikke længere skal registreres til flere forskellige organisationer. Arbejdet har resulteret i Centralt ForeningsRegister (CFR), og alle organisationernes idrætsforeninger fremover skal indberette medlemstal via den nye fælles portal.

Der arbejdes på, at de danske kommuner i fremtiden kan blive en del af CFR, så al registrering kan finde sted dette ene sted.

Registrering åbner den 1. december 
CFR åbner for registrering af 2012-medlemstal den 1. december. Inden da vil portalen blive testet af foreningerne på Bornholm, der i oktober måned vil registrere 2011-tallene via portalen. Erfaringerne fra denne test vil blive brugt til at justere portalen inden den store landsdækkende registrering, som finder sted mellem 1. december 2012 og 1. februar 2013.

De enkelte foreninger vil modtage mere konkret information om CFR i november. I forbindelse med den konkrete information vil foreningerne også modtage det CFR-nummer, som den enkelte forening skal bruge i forbindelse med registreringen.

Bornholmske idrætsforeninger får nøglerolle
Men inden den fælles portal åbner, bliver en såkaldt "Bornholmer-test" allerede iværksat fra den 1. oktober. Her er det planen, at de bornholmske foreninger skal indsende deres medlemsregistreringer for at teste den nye model. Erfaringerne herfra skal bruges til at finpudse portalen, som skal gøre det frivillige arbejde i foreningerne nemmere.

© Copyright Dansk Atletik Forbund