Loading...

Nyheder 2012

Fokus: Annette Nørgård Jensen

25. oktober 2012 · Jeppe Weinreich

Bestyrelsen i DAF har på det kommende årsmøde indstillet Annette Nørgård Jensen som sin kandidat til en ny bestyrelsespost. Vi tegner her et portræt af ildsjælen fra Skive AM.

Som flere måske vil have bemærket på den opslåede valgoversigt i forbindelse med DAFs forestående årsmøde, så har forbundets bestyrelse udpeget Annette Nørgård Jensen som sin kandidat til en ny bestyrelsespost (menigt medlem). For de læsere, som ikke i forvejen måtte kende til hende, bringer vi her et lille portræt.

En ildsjæl i en sprudlende klub 
Der var tale om en oplagt beslutning, da Annette (født 1964) sidste forår blev valgt ind i det europæiske atletikforbunds ”Clubs Commission”. Arbejdsgruppen under European Athletics har nemlig som opgave at komme med oplæg og ideer til, hvordan man i europæisk atletik bedre kan udvikle og nyttiggøre klubarbejdet. Med sit mangeårige klubarbejde i Skive AM - som hun gennem skoleatletikken allerede blev medlem af som 14-årig – har Annette ikke bare en unik indsigt i de udfordringer, som en atletikklub står overfor; hun har også formået at skabe synlige resultater. Således har Skive AM’s juniordrenge nu tre sæsoner i træk repræsenteret Danmark ved den årlige Europa Cup for mesterhold. Sideløbende med det har den i andre sammenhænge upåagtede, nordjyske by fået bygget en indendørs atletikhal med internationale mål – som bekendt den eneste af slagsen herhjemme. Det betyder, at landets bedste atleter til vinter nu for sjette år i træk vil tage rejsen til Skive for at dyste ved DM-inde.

Alle er ligeværdige
”Gennem alle årene har det overordnede tema i vores klub været, at ”alle er ligeværdige uanset færdigheder”. Vi har prioriteret bredde- og klubatletikken højt, men også haft øje for elitens krav. Vi tror på at det kræver bredde for at få elite – og med de seneste 3 års deltagelse i Europacuppen for klubhold for juniorer, så ser det ud til at virke,” vurderer Annette, der ved det meget vellykkede DM-inde har været den ledende kraft – samtidig med at hun passede formandsposten i klubben i perioden 2005-2010.

Business Controller
I sit professionelle hverv (atletik er stadig - med meget få undtagelser – en fritidsbeskæftigelse) arbejder hun som Business Controller i transportvirksomheden FREJA A/S. Et job, som hun som revisoruddannet og civiløkonom i regnskab har de rette forudsætninger til at varetage.

Atletikmæssigt gjorde hun sig som en habil mellemdistanceløber i 80’erne, mens 90’erne i høj grad var helliget børnene Nicolaj (1991) og Julie (1994), som begge har overtaget deres mors interesse for at løbe. Siden 1989 har hun været gift med Bent, der (naturligvis) også er aktiv i klubarbejdet i Skive AM. 

Om Dansk Atletiks fremtid
”Vi har de senere år fået flotte eliteresultater, men jeg tænker, at klub-/breddeatletikken er i tilbagegang. Der bliver færre hold i DT og smallere felter ved vore mesterskaber. Vi skal have vendt denne udvikling. Vi skal sikre bedre konkurrence-/stævnemuligheder for de aktive her i Danmark og undersøge muligheder for netværk i Skandinavien/Europa med henblik på stævner og træningslejre. Samtidig skal vi sikre et stabilt økonomisk fundament i DAF – som er udgangspunktet for videreudvikling,” slutter hun.

 

Atletik CV
1978-1990 Mellemdistanceløber i Skive AM
1986 Gennemførte Wonderful Copenhagen Marathon 
1980-1990 Sekretær og kasserer i Hovedbestyrelsen for Skive AM
1991-1999 Forældreorlov
2000 Skive Stadion fik kunststofbelægning
2000-2004  Ungdomstræner i Skive AM
2005-2010 Formand for atletikken i Skive AM
2007 Danmarks første atletikarena med 200 m bane blev bygget i Skive
2008-2012 Ansvarlig for DM inde i Sparbank Arena – 5 år / 8 stævner
2011 Deltaget i Future Woman Congress i Evian, Frankrig
2011- Medlem af Club Commissionen i European Athletics
2010-2012 Ansvarlig for Skive AMs deltagelse i Europa Cup for klubhold

© Copyright Dansk Atletik Forbund