Loading...

Nyheder 2012

Danske Rekorder er nu opdateret!

27. november 2012 · Michael Bruun Jepsen

Det har været et meget stort arbejde at revidere alle rekorderne, da de ikke har været opdateret siden 2008, hvor den sidste DAF i Tal udkom, og der i vinters var en gennemgribende revision af rekordbestemmelserne , som betød at der var mange discipliner, der skiftede rekordstatus (Danske Rekorder eller Danske Bedstenoteringer). Man besluttede samtidig at en aktiv på 14 år kun kunne sætte DUR for 14 årige, og ikke længere for ældre årgange, selv om rekorden reelt var bedre. Yderligere besluttede man også at indføre aldersgrupperekorder (U18, U20 og U23), så der var mange ændringer, som medførte et større detektivarbejde for at opspore de rigtige resultater. Alt i alt fylder de nye udendørs rekorder over 3.300 linjer i Excel, hvilket giver en god fornemmelse for arbejdets omfang.

 

Man skal være opmærksom på, at officielle rekorder kun noteres i øvelser, som figurerer på øvelsesoversigterne i B&U- og Seniorbestemmelserne, mens alle andre øvelser noteres som Bedstenoteringer!

 

I en del øvelser, specielt blandt Bedstenoteringerne, er der en del tomme felter, hvilket betyder, at der IKKE er noteret et resultat i den pågældende øvelse. Skulle man ligge inde med viden, som kan fylde de tomme huller ud, eller opdager man forkerte resultater, så bedes man kontakte formanden for RSU, Michael Bruun Jepsen , med oplysninger om øvelse, aldersgruppe, evt. redskabsspecifikationer, navn på udøver, fødselsår, forening, resultat og endelig dato og sted for resultatet. For at kunne ændre en rekord eller bedstenotering, så skal vi have alle disse oplysninger samt en eller anden form for dokumentation, der bekræfter rigtigheden. Det kan være et link til en resultatliste, en henvisning til DAF i Tal eller et nummer af Atletik Nyt eller andet lignende. Kan man ikke skaffe dokumentation, så vil vi forsøge at efterspore resultatet, men kan ikke love at resultatet bliver anerkendt.

 

Som noget nyt er der også medtaget en oversigt kaldet Rekordarkivet, hvor man kan finde øvelser, der en gang har været officielle, men enten er udgået af øvelsesprogrammet eller hvor der er skiftet øvelsesspecifikationer. Hvis man har tilføjelser eller ændringer til dette, må man også meget gerne tage kontakt til Michael Bruun Jepsen.

 

De opdaterede rekorder og bedstenoteringer kan inden længe findes på Statletik, som fremover automatisk vil opdatere rekorderne. Rekorderne her på DAF’s hjemmeside er altså kun et øjebliksbillede, og vil blive fjernet efter kort tid.

 

God fornøjelse!

© Copyright Dansk Atletik Forbund