Loading...

Nyheder 2012

Talenter udfordret mentalt

06. december 2012 · Lars Nielsen, cheftræner i Elitekraftcenter Vest

Elitekraftcenter Vest dannede onsdag aften ramme om afviklingen af det første af fire moduler i DAFs Mentaludviklingstrappe.

12 udvalgte talentfulde udøvere årgang 94 til 91 og ældre fra Vestdanmark havde sammen med seks trænere/ledere samt underviser Nikolaj Bonde Korsgaard sat hinanden møde i Aarhus sidste weekend. Emnet for de 3 timers undervisning var ”Mentaltræning i atletik og Life Skills”.

På programmet - som er udviklet af Martin Langagergaard fra Learn2improve – var en introduktion til mentaltræning i atletik samt de første timers undervisning i, hvordan man som ungt talent sammen med sin træner kan få sat mere mental træning på programmet i den daglige træning, da det jo er med det mentale, som med det tekniske, fysiske og taktiske, at skal man blive bedre, ja så er der ingen anden udvej end at træne det.

Refleksioner over mental styrke
 I udgangspunktet fik Nikolaj de aktive til at reflektere over:

- hvad kan mental styrke være?
- hvor møder vi det i atletikverdenen?
- hvor vigtigt er det for en given præstation?
- hvor vigtigt vurderer den enkelte, at det er for netop ham/hende?
- i hvor høj grad afspejler denne vigtighed sig i tidsforbruget under træning?

De aktive blev efterfølgende bedt om at fordele 100% på de fire elementer: teknik, fysik, taktik og det mentale - i forhold til hvor vigtigt de mente, at det var for deres præstation. Dernæst skulle de fordele de samme 100% ift., hvor meget tid de brugte på de fire elementer i en gennemsnitlig træningsuge.

Psykologisk diamant
De kom også omkring en introduktion til begrebet ”Den Psykologiske Diamant”, og indtrykket var helt klart, at de aktive endte med at få øje på, hvorledes deres tanker i en given situation påvirker deres følelser, krop og adfærd. Her opfordrede Nikolaj deltagerne til at forsøge at registrere deres egne reaktioner og tanker både i hverdagssituationer og under spidsbelastninger. 

"Hjemmeopgaven" til deltagerne lød således: Forsøg at kortlægge din toppræstationstilstand. Hvad kendetegner dig, når du præsterer godt?

- hvilke tanker havde jeg?
- hvilke følelser havde jeg?
- hvordan var min krop (spændt? rolig? energisk?)
- hvordan var min adfærd?

Ros til de aktive
Afslutningsvis var der ros fra Nikolaj til de aktive for at være åbne, reflekterende og deltagende. Oplevelsen var, at det var en rigtig god aften. Gruppens størrelse var passende, og de aktive var vågne og nærværende. Nikolaj fandt en fin balance mellem at holde oplæg og inddrage de aktive. Gruppearbejdet fungerede rigtig godt, og de aktive kunne se sammenhængen i at fremlæggelserne i sig selv kunne bidrage til at udvikle mental styrke. Endvidere blev der er taget hul på at udvikle et fælles sprog omkring, hvad mental styrke og mental træning kan være for noget.

Næste modul 
Næste modul (Modul 2: Målsætninger, træningskvalitet og Life Skills - et 5 timers modul) afvikles i Vestdanmark, onsdag den 30. januar. 

I Elitekraftcenter Øst afvikles også et forløb over det kommende lille års tid; således at vi til sommer har en ny samlet gruppe af aktive, der har været igennem de fire første moduler af DAFs Mentaludviklingstrappe, som har et samlet forløb på ca. 15 timers undervisning.

Til efteråret 2013 vil den næste gruppe af talentfulde aktive (årgang 95+96) blive startet op, hvilket naturligvis kræver, at man har en indplacering og en optagelse i DAFs talentudvikling.

© Copyright Dansk Atletik Forbund