Loading...

Maria Sløk. Verdensmester i kuglestød i Malaga K35-39 år.

Masterstatistik

Diverse ranglister & rekorder

15. oktober 2019 · Jeppe Weinreich

astersbestemmelser vedrørende anmeldelse og offentliggørelse af danske rekorder, nordiske rekorder og verdensrekorder

En master som sætter en dansk rekord eller en nordisk rekord ved et anmeldt stævne eller mesterskab i Danmark skal anmelde rekorden til Masters Komiteens resultatstatistiker Claus Børsen, som har ansvaret for at opdatere danske masters rekorder og Nordiske rekorder. Anmeldelsen består i at sende resultatlisten til cboersen@pc.dk med angivelse af egen aldersgruppe og fødselsdato samt stedet for stævnet/mesterskabet. Kopi sendes til formanden for Masters Komite.

På DAFs hjemmeside findes under menuen: Mastersoversigt over diverse ranglister og udendørs og indendørs rekorder. De opdateres løbende, når statistikeren får resultater tilsendt fra stævner og mesterskaber.

Anmeldelse af en europarekord og en verdensrekord skal ske til formanden for Masters Komite (p.t. Knud Høyer, knudhoeyer@gmail.com på en særlig formular, som findes på EMAs hhv. WMAs hjemmeside og med en kopi af din dåbsattest). Formanden gennemgår oplysningerne og sender dem videre til statistikeren for det europæiske masters forbund, EMA, hhv. statistikeren for WMA til endelig godkendelse af rekorden. Når rekorden er godkendt offentliggøres den på oversigten over disse rekorder på EMAs hjemmeside – tilsvarende på WMAs hjemmeside.

Hvis rekorden sættes i et officielt nordisk, europæisk eller verdensmesterskab så skal man ikke foretage sig noget. Der er statistikere til stede fra NMACo og EMA hhv. WMA, som registrerer rekorderne efter hvert mesterskab og offentliggør dem hurtigst muligt derefter.

 

Diverse rekorder

  

Top 50 for masters

Hvis man finder fejl eller mangler i statistikkerne, så bedes man kontakte:
Claus Børsen

Verdensranglisten ultraløb her

Danmarksranglisten ultraløb her

Danske internationale medaljer gennem tiderne her

© Copyright Dansk Atletik Forbund